Podporují nás

IROP

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM 23. výzva MAS Strakonicko-IROP-Infrastruktura pro sociální ...

Projekt -  přenosný kyslíkový koncentrátor

Projekt - přenosný kyslíkový koncentrátor pro Domácí hospic sv. ...

Projekty

OPERAČNÍ PROGRAM ZAMĚSTNANOST Podpora paliativní péče - zvýšení dostupnosti ...

Projekty

OPERAČNÍ PROGRAM ZAMĚSTNANOST Zlepšení kvality sociální péče dle zákona č. ...

Projekty

OPERAČNÍ PROGRAM ZAMĚSTNANOST prioritní osa 2 Sociální začleňování a boj s chudobou Zřízení ...
 
Webové stránky vznikly za podpory Ministerstva zdravotnictví ČR
Logo Ministerstva zdravotnictví ČR