TOP
daruj.se
eutanazie.cz

Podporují nás

Projekt -  přenosný kyslíkový koncentrátor pro Domácí hospic sv. Markéty ve Strakonicích byl podpořen Komunitní nadací Blanicko-Otavskou

 


Projekty

OPERAČNÍ PROGRAM ZAMĚSTNANOST

Podpora paliativní péče - zvýšení dostupnosti domácí specializované paliativní péče

Domácí hospic pro Strakonicko a Prachaticko

 

  

 

Na tento projekt je poskytována finanční podpora z Evropské unie prostřednictvím Ministerstva zdravotnictví ČR

Registrační číslo CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_039/0008214


Projekty

OPERAČNÍ PROGRAM ZAMĚSTNANOST

Zlepšení kvality sociální péče dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách Výzva č. 2/ II. MAS Strakonicko, z.s.

Odlehčovací služby Domácího hospice sv. Markéty

 

                                          

 

Na tento projekt je poskytována finanční podpora z Evropské unie prostřednictvím integrovaného projektu CLLD MAS Strakonicko

Registrační číslo CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0010310


Projekty

OPERAČNÍ PROGRAM ZAMĚSTNANOST

prioritní osa 2 Sociální začleňování a boj s chudobou

Zřízení Domácího hospice sv. Markéty ve Strakonicích

 

                                          

 

Na tento projekt je poskytována finanční podpora z Evropské unie prostřednictvím integrovaného projektu CLLD MAS Strakonicko

Registrační číslo OPZ/2.3/047/0009507