Jak nám můžete pomoci

Bez Vaší pomoci se nedokážeme obejít, neboť platby zdravotních pojišťoven pokryjí jen část provozních potřeb. Z celého srdce a s vděčností děkujeme všem, kteří nám pomohli a pomáhají. Přijďte se k nám podívat, abyste viděli, kde může Váš dar pomoci. Jakým způsobem nás finančně podpořit? Pomáhat nám můžete nejenom penězi...


Finanční pomoc... Finanční dary je možné věnovat několika způsoby:


1) V hotovosti - v pracovní dny osobně na naší adrese

 

2) Zasláním peněžní částky složenkou - rádi Vám ji zašleme, v případě osobní návštěvy u nás si ji můžete vyzvednout.

 

3) Převodem peněžní částky z bankovního účtu zadáním jednorázového, či trvalého příkazu na náš:

       a) sbírkový účet č.: 215 004 906/0600, var. symbol: 71218 

       b) běžný bankovní účet č.: 171 157 619 / 0600, var. symbol: 303

 

4) QR-kód pro platbu

 

5) Pravidelnou srážkou z platu - peněžní převod za Vás provede zaměstnavatel, když mu předáte vyplněné

Prohlášení mzdové účtárně
Já.....................................................žádám o trvalý převod částky......................Kč měsíčně ze mzdy ve prospěch bankovního účtu Domácího hospice sv. Markéty ve Strakonicích (zřizovatel: Hospic sv. Jana N. Neumanna, o.p.s.), č. účtu 171 157 619 / 0600, variabilní symbol 303.


6) Sponzorstvím - dlouhodobějším financováním nebo poskytnutím většího daru, případnou spoluprací (např. v oblasti propagace aj.)

 

Potvrzení o daru, darovací smlouva

Rádi Vám vystavíme potvrzení o zaslaném finančním daru. Dárcům, které jsme schopní identifikovat (tzn., že ve zprávě pro příjemce je jméno a adresa), jej zasíláme po skončení daného kalendářního roku. O potvrzení si můžete též požádat na tel. čísle 388 311 726 nebo emailem: projekty@hospicpt.cz, s uvedením Vašeho jména, adresy, způsobu zaslání a výše Vašeho příspěvku.

Potvrzení slouží jako doklad pro odpočet ze základu daně fyzických i právnických osob.

Popř. lze nejdříve sepsat darovací smlouvu, která rovněž slouží jako doklad pro odpočet ze základu daně. darovaci_smlouva_vzor.pdf

 

 

Pomáhat nám můžete nejenom penězi...


1) věcným darem, popř. zapůjčením zboží, služeb a vybavením pro provoz hospice je potřeba řada pomůcek a často je možné je poskytnout snáze, než finanční podporu. Např. kopírka, tiskárna, toner, kancelářské potřeby, občerstvení, květiny, oprava či zapůjčení automobilu...

I zdánlivě vzdálený předmět činnosti, služba či věc nám možná mohou pomoci. Rádi Vás vždy předem informujeme o našich potřebách. Hmotné a nehmotné dary si také můžete odečíst ze základu daně stejně jako dary finanční.


2) propagací a reklamou

Pro zajištění provozu hospice pořádáme benefiční akce pro veřejnost - výstavy, koncerty, setkání; vydáváme informační tiskoviny pro laiky i odborníky ve zdravotnictví. Při těchto akcích spolupracujeme s našimi sponzory a nabízíme možnost se zde prezentovat. Spojte se s námi o další informace.


3) doporučením

Pokud nemůžete pomoci přímo Vy, možná víte koho můžete o domácím hospici informovat - ty, jimž bychom mohli pomoci, ale také ty, kteří by mohli podpořit nás.


4) šířením dobrého jména


5) i jinak

Dobrovolnou pomocí (organizování různých aktivit pro pacienty, pořádání kulturních vystoupení, pomoc při organizaci akcí pořádaných hospicem, péče o hmotné zázemí, nabídnutím vlastních zkušeností, zprostředkováním užitečných kontaktů, propagací hospicové myšlenky, modlitbou…)

 

Děkujeme za Váš zájem. S Vaší nabídkou se obraťte, prosíme, na tel. číslo 731 680 439


Pomoci můžete mnoha způsoby a za každou takovou pomoc budete odměněni. Kdo dává, dostává... Navíc tím vykročíte nikoli pouze na cestu k bližním, ale i k sobě. Možná se na této cestě pozastavíte nad radostmi i strastmi svého života, nad svojí životní cestou, zahlédnete její smysl. A konec konců přispějete-li ke zlepšení péče o umírající, zvyšujete i svoji vlastní naději na to, že nebudete ze světa odcházet v osamění a trápení.