ÚVOD

Domácí hospic sv. Markéty nabízí specializovaný typ péče, jejímž cílem je, aby i těžce nemocný člen rodiny mohl žít i prožít závěr svého života doma mezi svými blízkými. Poskytujeme komplexní odbornou, zdravotní, sociální, příp. psychologickou i duchovní péči. Přejeme si, aby i nevyléčitelně nemocný pacient mohl žít nejlépe bez bolesti, nezůstal ani v posledních chvílích osamocen  (aby mohl být obklopen především svými blízkými) a aby za každých okolností byla zachována jeho lidská důstojnost.

 

POMÁHÁME NEVYLÉČITELNĚ NEMOCNÝM

kteří chtějí žít a dožít doma

kterým byla ukončena léčba vedoucí k uzdravení
a byla doporučena léčba paliativní

o které blízcí chtějí pečovat v závěru jejich života doma

 

NABÍZÍME

  • specializovanou domácí zdravotní péči dostupnou 24 denně, o víkendu i svátcích
  • kompletní ošetřovatelskou péči, včetně léčby bolesti, dušnosti, ošetřování ran, stomií aj.
  • zapůjčení pomůcek usnadňujících péči (automatické polohovací lůžko, koncentrátor kyslíku, antidekubitní matrace atd.)
  • respekt k přání pacienta a jeho blízkých
  • doprovázení, podporu a pomoc rodině v období těžké nemoci i v čase zármutku
  • pomoc v posledních záležitostech, jako je praktická pomoc při péči o zemřelého
     

POMÁHÁME U VÁS DOMA

Domácí hospicovou péči poskytujeme ve Strakonicích a do okolí 25 km (v případě delší dojezdové vzdálenosti Vás také můžeme přijmout, záleží na dalších okolnostech). Budeme za Vámi dojíždět pravidelně nebo dle potřeby a aktuálního stavu nemocného do domácnosti (ve dne i v noci). Skrze odbornou multidisciplinární péči může nemocný prožít závěr svého života v kruhu vás, svých blízkých.

Hlavní podmínkou je, aby nemocný nežil doma sám, ale pečovala o něj rodina, blízcí.  

 

Podrobnější informace k přijetí pacientů naleznete v odkazu Žádost o přijetí.

Další služby našeho hospice: