Ceník

DOMÁCÍ HOSPICOVÁ PÉČE je hrazena vícezdrojově. Vedle plateb od nasmlouvaných zdravotních pojišťoven, hradí klient za poskytovanou domácí hospicovou péči 200,- Kč na den. Minimální platba za hospicovou péči je 1000,- Kč. 

Dále pak získáváme finanční zdroje z dotací obcí, od sponzorů a dobrodinců, bez jejichž pomoci bychom nemohli provozovat naše služby.

V případě obtížné finanční situace lze poplatek po domluvě snížit. Nechceme, aby finanční situace zabránila v poskytnutí komplexní paliativní péče v závěru života nemocného, který si přeje být v domácím prostředí.

Hospicovou péči lze hradit z příspěvku na péči, který Vám pomůžeme zařídit (pokud jej nemáte přiznán).

Vyúčtování a úhrada probíhá po ukončení poskytované hospicové péče nebo po uplynutí kalendářního měsíce.

 

TERÉNNÍ ODLEHČOVACÍ SLUŽBA 

Dle vyhlášky č. 440/2022 Sb., kterou se mění vyhláška č. 505/2006 Sb. v platném znění (provádějící některá ustanovení zákona o sociálních službách č. 108/2006 Sb.), se ode dne 1. 3. 2023 zvyšuje úhrada za poskytování terénní odlehčovací služby na 155,- Kč/hod., dle skutečně spotřebovaného času nezbytného k zajištění úkonů.