Terénní odlehčovací služby

Posláním terénní odlehčovací služby je POMÁHAT RODINĚ S PÉČÍ (hygienou, podáváním stravy aj.) nebo ZASTOUPIT PO URČITOU DOBU PEČUJÍCÍ OSOBU (např. 4h denně) v případě, kdy pečující potřebují odpočinek, zařídit si osobní věci či pracují a je třeba zajistit neustálou péči o těžce nemocného v domácím prostředí. Jedná se tak o sociální službu dle §44 Zákona č. 108/2006 Sb.

 

Péče je poskytovaná v domácím prostředí klientů ve Strakonicích a okolí. Po domluvě lze přijmout do péče osoby i ze vzdálenějších míst. Péče je dostupná od 8.00 - 16.00h. Dále pak o víkendu i ve svátky dle individuálních potřeb a domluvy. Péči vykonávají ošetřovatelky.

 

Jaké služby poskytujeme:

  • péče o osobní hygienu (celkové mytí na lůžku, ve sprše, péče o inkontinentní, použití WC aj.)
  • stravování (podávání stravy, příp. pomoc s přípravou stravy)
  • oblékání, přesuny, polohování
  • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím (procházky aj.)
  • aktivizační činnosti (motorická cvičení, tvořivé činnosti aj.)
  • dle dohody i jiné činnosti

 

Cena za terénní odlehčovací služby je 155,-Kč/hod.

Péče je placena na základě předloženého vyúčtování, vždy po uplynutí kalendářního měsíce dle dohody (hotově, složenkou nebo na účet). Tyto služby mohou být hrazeny z příspěvku na péči (státní sociální dávka). Pokud nepobíráte příspěvek, pomůžeme vám ho zařídit.

 

Rozsah služeb, čas a další podmínky poskytování terénních odlehčovacích služeb si můžete dohodnout u sociální pracovnice, a to telefonicky (731 680 439), e-mailem (info/zavináč/hospicmartketa.cz), nebo osobně v otevírací době. Na základě oboustranné dohody a návštěvy v domácím prostředí společně podepíšeme před zahájením péče smlouvu o poskytování péče.

 

Formulář smlouvy TOS:

smlouva TOS_22.doc