Domácí hospicová péče

Podmínky přijetí do domácího hospice sv. Markéty:

  • pokročilé nebo terminální stádium nevyléčitelného onemocnění
  • doporučení praktického lékaře (nebo jiného ošetřujícího lékaře) k poskytování hospicové paliativní péče
  • zajištění celodenní péče o nemocného v domácím prostředí (rodinou, jinou osobou, příp. s pomocí pečovatelek)
  • bydliště ve Strakonicích v dojezdové vzdálenosti (přibližně do 25 km).
  • odevzdání žádosti a informovaného souhlasu pacienta
  • volná kapacita Domácího hospice sv. Markéty
  • schválení žádosti vedoucím hospicové péče nebo jeho zástupcem
  • podepsání smlouvy o poskytování hospicové péče