Projekty

OPERAČNÍ PROGRAM ZAMĚSTNANOST

prioritní osa 2 Sociální začleňování a boj s chudobou

Zřízení Domácího hospice sv. Markéty ve Strakonicích

 

      

 

Na tento projekt je poskytována finanční podpora z Evropské unie prostřednictvím integrovaného projektu CLLD MAS Strakonicko

Registrační číslo OPZ/2.3/047/0009507


Hospic sv. Jana N. Neumanna uspěl v integrovaném projektu CLLD - Výzva MAS Strakonicko, z.s. OPZ – Rozšíření nabídky péče a služeb pro sociálně znevýhodněné osoby nad rámec zákona 108/2006 Sb., o sociálních službách Výzva č. 3 a realizuje v rámci plánu zřízení domácího hospice pro Strakonicko projekt „Zřízení Domácího hospice sv. Markéty ve Strakonicích“ číslo OPZ/2.3/047/0009507

 

Projekt je zaměřen na poskytování specializovaného sociálního poradenství lidem v době péče o své nevyléčitelně nemocné blízké i v době truchlení. Cílem je podpora pečujících při zajišťování hospicové péče o umírající v jejich přirozeném domácím prostředí.

  

V rámci projektu dojde k realizaci těchto aktivit:

Ve Strakonickém Domácím hospici sv. Markéty bude zřízeno pracovní místo sociální pracovnice vybavením kancelářského místa nábytkem i příslušnou technikou a po dobu tří let hrazena mzda sociální pracovnice.

Po dobu tří let bude hrazeno vzdělávání sociální pracovnice a dvou pracovníků v sociálních službách ve specializačních kurzech a pořádání kurzů pro pečující.

Název projektu:

Zřízení Domácího hospice sv. Markéty ve Strakonicích

 

 

Počátek realizace projektu:

1. 10. 2018

Ukončení realizace projektu:

30. 9. 2021

 

 

Realizátor projektu:

Hospic sv. Jana N. Neumanna, o.p.s.

 

Neumannova 144, 383 01 Prachatice

 

 

Kontaktní osoba:

Ing. Jiří Vavera

 

tel. 733 755 821, ekonom@hospicpt.cz


zveřejněno 5. 11. 2018