Projekty

OPERAČNÍ PROGRAM ZAMĚSTNANOST

Podpora paliativní péče - zvýšení dostupnosti domácí specializované paliativní péče

Domácí hospic pro Strakonicko a Prachaticko

 

  

 

Na tento projekt je poskytována finanční podpora z Evropské unie prostřednictvím Ministerstva zdravotnictví ČR

Registrační číslo CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_039/0008214


Hospic sv. Jana N. Neumanna byl zařazen do pilotního programu Podpora mobilní specializované paliativní péče Ministerstva zdravotnictví ČR a realizuje v rámci plánu zřízení domácích hospiců pro Strakonicko a Prachaticko projekt „Domácí hospic pro Strakonicko a Prachaticko“ Projekt v rámci vypsaný za účelem zvýšení dostupnosti a kvality poskytování mobilní specializované paliativní péče ve vlastním sociálním prostředí pacienta je spolufinancován  z rozpočtu České republiky a Evropského sociálního fondu z dotačního programu projektu „Podpora paliativní péče - zvýšení dostupnosti domácí specializované paliativní péče“, reg. č.: CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_039/0008214.

 

Projekt je zaměřen na poskytování mobilní specializovaná paliativní péče nevyléčitelně nemocným v jejich vlastním domácím prostředí, včetně pečujících a doprovázejících osob. Cílem je zabezpečení terénní hospicové péče v okresech Strakonice a Prachatice.

  

V rámci projektu dojde k realizaci těchto aktivit:

Ve Strakonickém Domácím hospici sv. Markéty a Prachatickém Domácím hospici sv. Jakuba budou po dobu tří let hrazeny mzdové náklady pracovníků poskytujících zdravotní služby a hrazeny náklady na vzdělávání personálu domácích hospiců.

Název projektu:

Domácí hospic pro Strakonicko a Prachaticko

 

 

Počátek realizace projektu:

1. 8. 2019

Ukončení realizace projektu:

31. 7. 2022

 

 

Realizátor projektu:

Hospic sv. Jana N. Neumanna, o.p.s.

 

Neumannova 144, 383 01 Prachatice

 

 

Kontaktní osoba:

Ing. Jiří Vavera


zveřejněno 20. 8. 2019