TOP
daruj.se
eutanazie.cz

Projekty

OPERAČNÍ PROGRAM ZAMĚSTNANOST

Zlepšení kvality sociální péče dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách Výzva č. 2/ II. MAS Strakonicko, z.s.

Odlehčovací služby Domácího hospice sv. Markéty

 

                                          

 

Na tento projekt je poskytována finanční podpora z Evropské unie prostřednictvím integrovaného projektu CLLD MAS Strakonicko

Registrační číslo CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0010310


Hospic sv. Jana N. Neumanna uspěl v integrovaném projektu CLLD - Výzva MAS Strakonicko, z.s. OPZ – Zlepšení kvality sociální péče dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách Výzva č. 2/ II. MAS Strakonicko, z.s. a realizuje v rámci plánu zřízení domácího hospice pro Strakonicko projekt „Odlehčovací služby Domácího hospice sv. Markéty“ číslo CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0010310

 

Projekt je zaměřen na poskytování terénní odlehčovací služby nevyléčitelně nemocným v jejich přirozeném domácím prostředí a jejich rodinám i pečujícím. Cílem je respitní podpora pečujících při zajišťování péče o paliativní pacienty v jejich přirozeném domácím prostředí.

  

V rámci projektu dojde k realizaci těchto aktivit:

Ve Strakonickém Domácím hospici sv. Markéty budou po dobu tří let hrazeny mzdové náklady na pracovníky poskytující sociální služby a hrazena část nákladů na nájem prostor sídla domácího hospice.

Název projektu:

Odlehčovací služby Domácího hospice sv. Markéty

 

 

Počátek realizace projektu:

1. 1. 2019

Ukončení realizace projektu:

31. 12. 2021

 

 

Realizátor projektu:

Hospic sv. Jana N. Neumanna, o.p.s.

 

Neumannova 144, 383 01 Prachatice

 

 

Kontaktní osoba:

Ing. Jiří Vavera

 

tel. 733 755 821, ekonom@hospicpt.cz